18 de maig del 2010

ARTESANS DE LA CLASSE DELS PORIOLS


ES
TALAIOTICS EREN ARTASANS, FEIEN SAS COSES A MA NO TENIEN MACINAS.

AM FANC FEIAN OLLAS, JERAS, GOTS, FURMAJERES, CUERAS I PLATS. FAIAN UN FOC I U PUSAVEN ECOURE.
SABIAN FE COSAS DE BRONSE, FLEXAS, DESTRALS, CULLAS... FUNIEN ES BRONZE I EL PUSAVEN DINS UN MOLU DE PEDRA, ESPERAVEN CE TURNES FORT I U LLAVAVAN DES MOLU.
ES FAIAN VESTITS AM PELLS CE CUSIEN AM GUES DOS. TANBE FEIAN TELES AM FILS CE TREIAN DE PLANTES.
AM CORDES FEIEN FONES.
AM OSUS DANIMALS SABIAN FE GUES, BUTONS, PUXONS I CULLAS.
AM PEDRES FEIEN MURTES I EMULONS PER FE FARINA.

NO TENIAN BUTIGES NI DUBLES I FEIAN INTERCANVIS.

NOLTROS TAMBÉ HEM FET D'ARTESANS!!
HEM FET FANG I TAMBÉ HEM PROVAT DE FER MOTLOS DE PUNTES DE FLETXES PICANT MARÈS.


15 de maig del 2010

PAGESOS TALAIÒTICS CLASSE DELS CAVALLS

AS PAGEZOS CUIDAVAN ANMALS I SEMBRAVAN SEREALS BLAT . FEIAN FORMAGA AM SA LLETDA SAS VACAS BENS I CABRAS. TAMBE I AVIA MIOTRAGOS I GAINAS. GOARDAVAN AS ANIMALS DIS ASTALES. TANIAN ONA SARAMICA E POSTA PR FE FORMAGA. FEIN OLI DA LLANTRISCA AM PEDRAS MOL GROSAS. TAMBE PASCAVAN. FEIAN FARINA AM AMOLONS. AMPRAVAN BANYAS CARN LLET PELL OSOS I LLANA DAS ANIMALS.

ARTESANS TALAIÒTICS CLASSE DELS CAVALLS

FEIEN CULLAS, BUTONS, AGUES, PINTES EM OS TEMBE AMULONS, MOLES PR FE OLI EM PEDRES, SERAMICE EM FANG, ESPAZES I FLEXES EM BRONZE, FONES EM CORDE, I TAMBE FEIEN ROBE.

CONSTRUCTORS TALAIÒTICS CLASSE DELS CAVALLS


ES CONSTRUCTOS CONSTRUIEN TAULES, CASES REDONES, NEVETES DEVITESIO I DENTERREMEN, SALES HIPOSTILES, TELAIOTS, MURADES, RESINTE DE TAULE, COVES, TOMBES, PUBLAS…
CUSTRUIEN AM PEDRES MOLT GROSES.
ENPRABEN TORUS PER ESTIRA SES PEDRES EM CORDES I TRONCS DABRES CE FEIEN SERVI COM E RODES
FEIEN COSTES DE PEDRS ITERA PER AIXECA SES PERDRES.
SES TEULADES ERAN DE BRANCES I PALLE I ERAN PLANAS
SES CUSTROCSIONS EREN CASI REDONES, NO FEIEN COSES CUADRADES.
SES TEULADES DA SAS SALAS HIPOSTILES EREN DA PEDRE I FEIAN SERVI CULUMNES.

11 de maig del 2010

PAGESOS DE LA CLASSE DELS PORIOLSES PAGESUS SENBRAVEN SEREALS, SOBRETOT BLAT. EXEFAVEN ES GRANS DE BLAT AM AS MOTLO PAR FE FARINA.
ANAVEN A SARCA LLANTRISCA PER FE OLI, NO TANIEN OLI DULIVA.
CUIDAVEN ANIMALS, PORCS, BENS, TOROS, CABRES, VACES...
DES ANIMALS TRAIAN LLET I FAIAN FURMAJA, MENJAVEN SA CARN, ANPRAVAN SA PELL I SA LLANA PAR FE VESTIS, EMPRAVEN ES OSUS I SES BANYAS PER FE CUERES, PUXONS I MOLTES COSES.
TENBE CASAVEN I PESCAVEN PER PUDE MENJA, A NES MUSEU DE MENORCA VAM VEURA UN AM.

EGAFAVEN SAIGU DES POUS I DE SISTERNAS.

9 de maig del 2010

EXCURSIÓ A SA TORRE DEN GALMÉS

DIVENDES VAM NA AM AUTOBUS E SA TORE DAN GUMES. NE SILBIA MUS ESPICA MOLTES COSES : I AVIA CASES C TANIAN UN PATI AMIX, AVITASIONS,CUINA,MANJADO,RAVOS I 2 CSETAS PALS AIMALS INO TANIAN LAVAVO. DEVORA SA CASA I EVIE SE SALA IPOSTILA,PER GUARDA ES MENGA I ES ENIMALS.
NO SAVIAN ASCIURA I XARAVN AM PARAULAS.
VAN VEURA 3 TALILLOTS ERAN D PEDRA, PR VIGILA. SI VENIEN ENEMICS ES PREPAVEN PR DAFANSARSE, SI DUEN MENGA NABEN A SE PLAGA A SERCRLO.
SAS COVAS SERVIAN PER ANTARA ES MORS.
I AVIA UNA TAULA CA LI FATAVA SA PEDA DAMUN, ES RUMANS LA FE SARVI PAR PUSA AS MORS.
VAN TUBA ES INMOTEP, A PROP D SA TAULA
I AVIA UNS FURATS PAR GUERDA AIGU. NO IAVA ALACTRISITAT I VEAN AM AS FOC.
VAM TRUBA UNA PISTA DEN TARIC
VAM PENDA MOL DA GUST I APENDE MOLTES COSES
GENCI,IRATXE,RICARD,MARIA.MARTA C., MARTA,GEMMA, JAN, ENRIC,MAR,MARC

LA CLASSE DELS PONIS A SA NAVETA DES TUDONS

EN ACABAR VAREM PREPARAR-NOS PER DINAR I QUAN POSÀVEM TAULA VAM TROBAR UNA PISTA QUE ENS HAVIA DEIXAT EN TARIQ, DAVALL SA PORTA: HAVÍEM D'ANAR A LA NAVETA DES TUDONS!! ALLÀ VAM TROBAR NA SÍLVIA, LA GUIA QUE JA ENS VA ACOMPANYAR A LA TORRE D'EN GALMÉS, I ENS VA FER UNA BONA EXPLICACIÓ DE LA NAVETA.

CONCLUSIONS PAGESOS CLASSE DELS PONIS

 • VENIEN AM BARCAS CARAGADAS DE EINES I ANIMALS
 • SEMBAVAN BLAT I TREAN SA FERINA PAR FE PA
 • DELS ENIMALS TREAN SA LLET I SA CARN
 • AM SA LLET VAN APENDRE A FE FURMAGE
 • PESCAVEN
 • AS BOUS ASTIRAVN S CARUS
MARC, GEMMA, ENRIC, MARTA M, JAN

CONCLUSIONS DRUÏDES CLASSE DELS PONIS

 • SAN TUBAT TAULAS
 • A SESTIU FEAN SERIMONIAS
 • BEVIN VI I MENGAVAN CARN
 • -A SA TORA DAN GAUMES VA TRUBA SIMOTEP
 • AS ENTAV EN AN COVAS NAVETA
 • FEEN RITUAL PAR ANTARA AS MORTS
 • ASCAVAN COVAS A SA ROCA
 • CUSTRUIAN NAVETAS
RICARD,DAVID G, EVA, NÚRIA, JUDIT

CONCLUSIONS CONSTRUCTORS CLASSE DELS PONIS

 • VIVIEN EN POBLATS
 • SES CASES ASTAVAN FETAS DE PEDRES MOLT GROSES
 • ALS POBLATS I AVIA CASAS, SALAS IPOSTILAS, TAULAS
 • SAS CASAS SARVIAN PER VIURE
 • TANIAN FORME RUDONA
 • SAS PARETS ERAN D BOCS CUADRATS D PEDRA
 • SAS CAZES TENIEN SA TEULADA D FANC I BRANCES
 • SES CASES TENIEN EBITESIONS, MAGETSEM, UN PATI I SALA IPOSTILA, CE SARVIA PER RABOST I ESTAVLE
 • ELS TALAIOTS ESTAVEN FES D CODULS I SARVIEN PAR VIGILA

JOSEP,ANDREA,IRATXE, MARIA S., MARTA C. GENCI

CONCLUSIONS ARTESANS CLASSE DELS PONIS

 • FEAN SERAMICA
 • AMFANC FEAN PLAS, GOTS ,OLLAS, PAR MAGA
 • UCUVIAN AS FORN
 • AM BRONSU FEEN EINAS I ARMAS
 • ELS VESTITS EREN DE PELL DA ANIMALS I FUAS I DESPRES VAN DESCUBI SA LLANA I CUTO
 • AMPAVEN UN TELE
 • CUSIEN AM AGUAS FETAS DA OS
 • FEAN INTERCAMBIS
 • VAN INVNTA SA RODA I VAN FER CARUS
 • ELS VAXELLS DUUAN BRONSA, VI, OLI I SIMOTEP

ROC, MAR, DAVID M, JADE

4 de maig del 2010

CONCLUSIONS PAGESOS CLASSE DE LES ESTRELLES

- ELS PRISORIS SAMRABAN BLAT PAR FE FARINA.
- ES PIMES PEISTORIS VAN DU ENIMAS EVACAS. VANDU POCS BES CAS I BOUS.
- VAN APEMRA A FE FURMAGA.
- AS TALALLOTICS FEAN PA AM SA FARINA.
- DIS SAS CASAS FEAN MOLTS FEINS.
- ES PRTORIS PESCEVEN I TENIN ANIMALS.

GENÍS, PAU, ARANTXA, MARIA, ROSER, ISAAC.

3 de maig del 2010

CONCLUSIONS ARTESANS CLASSE DE LES ESTRELLES

- ES TELALELOTIS FEEN GOS PLAS I OLAS DA FC.
- FEAN ARMES AM OSOUS DNIMALS. TENME MATADAN ANIMALS PAR FE ROBA AM SE PELL I PER MANGA SE CARN.
- FEAN TELES DE LLANA I CUTO EM UN TELE.
- FEN CULLANS I JOLLIAS DA BORSA.
- ES PREISTORICS NO TENIEN DUBLES I FEEN PERMUTES. ES BARCUS EMICS DUEN COSES CE A MANORCA NO IEVIEN.
- AS AGIPSIS VAN VANI A MANOCA. VAN FE UNA PAMUTA I VAN IXA SIMOTEP.

TOM, IVAN, ONA, POL, LLUNA, JUDIT

CONCLUSIONS CONSTRUCTORS CLASSE DE LES ESTRELLES

- ES TLEIOTIS CUNSTRUIEN EM PEDRES MOLT GROSES ILES ESTIRAVEN EMCORDES.
- FEAN SAS CASAS RADONAS I TANIAN ASUDIS. ABITSIOS PAR DURMI I PAR FE FEINA.
- GUARAVN AS ANINAS O AS MANJA DIS SA SALA IPOSILA.
- EN AS PATI FEAN FURAS PR UARDA SAIU DA PLOURA.
- AS TALAIOTIS FEAN SAS CASAS DOVORA AS TOLLOIOTS DAR PUDE VIGILA.
- EVANS DE FE SES CASES VIVIEN DINS COVES.
- ES TELEIOTICS CUNSTRUIEN NEVETAS TALEIOS I TAULAS.

MERCÈ, ORIOL, MOHAMED, CAROL, JESÚS, MARTA.

CONCLUSIONS DRUIDES CLASSE DE LES ESTRELLES

- AS TALAIOTIS ANSISTIU FEAN RITUALS I FESTAS DAVARA S TAULAS.
- DAVORA SA TAULA DA SA TORA DAN GALMES VAN TUBA SIMOTEP.
- SIMOTEP ERA UNA FIURA DUN DEU AGITI.
- ES TALEIOTIS ETRAVAN OS MOS DIS NEVETAS I COVOS.
- SA NAVETA MES IMURAT ES SA E TUOS.

PAULA, FRANCINA, LLUÍS, PERE, AZAHARA

SA NAVETA DES TUDONS

LA SATMANA PSADA VAM ANA A SA NAVETA DS TUDOS. NA SILVIA AS VA ASLICA NOLTS COSAS.

2 de maig del 2010

CONCLUSIONS CLASSE DEL PEIX ESPASA

PRESENTACIÓ FETA PER MELANY PAUCAR, MELANY CASHUALLA I AARON

CONCLUSIONS DEL GRUP DELS CONSTRUCTORS: ÀNGELA, SABRINA, LUNA, TONI, CLARA I JOAN.

CONCLUSIONS DEL GRUP DELS PAGESOS: ÀLEX, VALENTINA, JAUME, MARINA,POL I CLÀUDIA

CONCLUSIONS DEL GRUP DELS ARTESANS: MARC, JÚLIA, JANI, AYRTON I MELANY C.

CONCLUSIONS DEL GRUP DELS DRUIDES: JUDIT, NICTE-HA,IRINA, YOEL, DAVID I NICO