22 d’abril del 2010

SA CLASE DA SES ESTRELLAS VAN ANA A SA TORE DN GALMES

NE SILVA CE ES UN GIA MUS VA APICA MOTAS COSAS D SA TORA DN GAMES.
-VAN ANA DINS UNA COVA ITAMBE ASA SALA IPOSTILA.
-VAM VEURA ES CUCONS ON IAVIA SAIGU.
-VAN ENTA DIS SES CASES ITAME VAM TUBA OSUS POTIS.
-VAM ENA ANES RESINTE DE TAULE IENES TELEIOT.
-VAM ANTA DINS AS PATI IAS ASTURIS DSACASAS.
-VAM VABEUDA ALLA ON FEN FOC.
-VAM WEURA UNACOPIA DA SIMOTEP IGOLLIAS.
-TOT AL CA VAM VEUR ES UN POLA AS MES GOS DE MANORCA.
-ES PRAISTORIS ES DUXAVAN ALAMA.
-DA DALT AS TALAIOT VIJILAVAN AS POBLAS I AS BARCUS I SABIAN SI ERAN AMICS O ANAMICS.
-ES BARCUS AMICS DUEN MANGA I COSAS I UN BARCU AGIPSI VA DU SIMOTEP.
-NO TNIAN LLUM I FEN FOC.
-CUAN ERA DA NIT FAN FOC PR FAURA I PR COUA SA MANA CA CASAFN.
-FEN SELEBASIOS DEVORE ES FOC E SES TAULES.
-FEAN UNA MURADA DAVORA SAS TAULAS PERCA ERAN MOLT INPURTANS.